Tuzla / Aygün Dış Tic. Fabrika ve Depo Binası

Proje Yılı: 2009

Proje Alanı: 2750 m2

İstanbul Tuzla O.S. Bölgesinde, imalat ve depolama amaçlı olarak, yan yana parsellerde iki benzer bina olarak inşa edilen binalardan biri de Aygün binasıdır. Proje ve Müteahhitlik hizmeti Yapı Mekan tarafından verilmiştir.